Het is alweer meer dan een jaar geleden dat het leven ingrijpend veranderde.
Onder invloed van het coronavirus werden veel 'gewone' dingen opeens niet meer gewoon.
Elkaar groeten met een handdruk; een omhelzing bij vreugde of verdriet, 't is beter om dat nu niet te doen.
Terwijl het even beter ging, blijkt nu dat ondanks veel maatregelen, het virus opnieuw toeslaat. Hier in Nederland, maar ook elders, wereldwijd.

Dwars door dit alles heen klinkt Gods boodschap van verlossing. Die boodschap wordt onderstreept als we weer mogen toeleven naar de viering van het Kerstfeest. Daardoor worden we opnieuw bepaald bij het wonder van God:
Dat Hij er voor zorgde dat de Zaligmaker is geboren.
Hij is gekomen om ons terug te brengen bij onze Hemelse Vader, onze Oorsprong.
Zijn lijden en sterven aan het kruis heeft hier alles mee te maken. Hierdoor is er perspectief voor ons tot over de grens van de dood heen. Want het mocht Pasen worden!

Over het bijzondere van Gods liefde voor ons, kunnen we lezen in de Bijbel.
Mocht de Bijbel voor u, voor jou, een onbekend boek zijn, of als u, of jij het een te moeilijk boek vindt om te lezen, dan bieden we op deze site, als hulpmiddel, het leesrooster 'Neem en lees de Bijbel' aan. Je kunt het gratis downloaden onder thema's
Via links zijn ook diverse Bijbelvertalingen te lezen.
Vragen en reacties zijn welkom onder contact

Rustpunt

Bij uw bank heeft u via internet uw eigen webplek met 'mijnbank.nl' en ook uw verzekering heeft voor u zoiets als 'mijnverzekering.nl'. Wij hebben voor u en voor jou 'mijnrust.nl'. Of voluit, mijn rustpunt.

Waarom deze website? Omdat we het allemaal, op onze eigen manier, altijd zo druk hebben. Zo druk, dat we amper tot bezinning komen, zo druk, dat we onszelf (en anderen) vaak voorbij lopen. Soms totdat het teveel wordt. Of totdat we stilgezet worden door een voorval waardoor ons leven op zijn kop komt te staan. Hoe belangrijk daarom dat we te midden van onze drukte een rustpunt, een bezinningspunt hebben.

Of er wel een echt rustpunt te vinden is, en of iedereen daar wel terecht kan? Via deze website hopen we u en jou een stukje wegwijzing te bieden om een antwoord te vinden op deze vragen.


Maar mogelijk maakt u, of maak jij je helemaal niet zo druk over allerlei 'drukte', maar loop je met hele anderen vragen rond. Wat is het doel van mijn leven en mijn werken? Vind ik ooit (nog) werk?

Heeft mijn leven wel zin? Mogelijk gaat u, ga jij gebukt onder ziekte; zorgen over kinderen en/of is het wereldgebeuren met zijn geweld en rampen, en de huidige coronacrisis die allerlei onzekerheid en ook eenzaamheid met zich meebrengt, een bron van onrust voor u, voor jou.

Onder de knop 'thema's' staan een aantal bezinnennde stukjes, ook over andere onderwerpen, die u of jou mogelijk verder kunnen helpen.

Wilt u, wil jij meer weten? Neem dan gerust contact met ons op of breng eens een bezoekje aan onze lectuurkraam.
Kijk ook eens op onze pagina met links die ook een hulp willen zijn bij het zoeken van informatie.

Deze website wordt met enige regelmaat bijgewerkt. Kom dus nog eens terug!