Hoe 'vreemd' was dit jaar de Lijdenstijd, op weg naar het Paasfeest. De wereld kwam min of meer 'op slot' te zitten onder invloed van het corona virus. De gevolgen waren ingrijpend. En nog is de dreiging niet voorbij.
Toch mochten we vanuit de lijdenstijd het Paasfeest vieren. Want dwars door alle nood heen spreekt God vanuit Zijn liefde tot een wereld die in veel gevallen denkt zonder Hem te kunnen. Hij roept ons uit de verlorenheid van het leven zonder, of zelfs tegen Hem.
Daarvoor zond Hij Zijn Zoon Jezus naar de wereld. Opdat Hij de klooof tussen ons en God zou overbruggen. Door Hem mogen we terugkeren tot onze Hemelse Vader en is er perspectief die verder reikt dan het tijdelijke leven. Wat een liefde!
In de Bijbel lezen we dat Jezus eenmaal terugkomt op aarde. Dan zal Hij alles nieuw maken.
Een ieder die in Hem gelooft, zal dan, door Hem mogen delen in dat nieuwe, eeuwige leven waar geen zondemacht meer zal zijn.
In het boekje: 'De geboorte van Jezus, het nieuwe begin!' is meer te lezen over deze bijzondere boodschap van Gods liefde. Het staat op deze site onder: thema's/om te downloaden
Met vragen en reacties kunt u, kun jij terecht bij: info@mijnrust.nl

Rustpunt

Bij uw bank heeft u via internet uw eigen webplek met 'mijnbank.nl' en ook uw verzekering heeft voor u zoiets als 'mijnverzekering.nl'. Wij hebben voor u en voor jou 'mijnrust.nl'. Of voluit, mijn rustpunt.

Waarom deze website? Omdat we het allemaal, op onze eigen manier, altijd zo druk hebben. Zo druk, dat we amper tot bezinning komen, zo druk, dat we onszelf (en anderen) vaak voorbij lopen. Soms totdat het teveel wordt. Of totdat we stilgezet worden door een voorval waardoor ons leven op zijn kop komt te staan. Hoe belangrijk daarom dat we te midden van onze drukte een rustpunt, een bezinningspunt hebben.

Of er wel een echt rustpunt te vinden is, en of iedereen daar wel terecht kan? Via deze website hopen we u en jou een stukje wegwijzing te bieden om een antwoord te vinden op deze vragen.


Maar mogelijk maakt u, of maak jij je helemaal niet zo druk over allerlei 'drukte', maar loop je met hele anderen vragen rond. Wat is het doel van mijn leven en mijn werken? Vind ik ooit (nog) werk?

Heeft mijn leven wel zin? Mogelijk gaat u, ga jij gebukt onder ziekte; zorgen over kinderen en/of is het wereldgebeuren met zijn geweld en rampen, en de huidige coronacrisis die allerlei onzekerheid en ook eenzaamheid met zich meebrengt, een bron van onrust voor u, voor jou.

Onder de knop 'thema's' staan een aantal bezinnennde stukjes, ook over andere onderwerpen, die u of jou mogelijk verder kunnen helpen.

Wilt u, wil jij meer weten? Neem dan gerust contact met ons op of breng eens een bezoekje aan onze lectuurkraam.
Kijk ook eens op onze pagina met links die ook een hulp willen zijn bij het zoeken van informatie.

Deze website wordt met enige regelmaat bijgewerkt. Kom dus nog eens terug!